FBJ Rådg. Ingeniører ApS  leverer følgende ydelser
  • Bygherrerådgivning

   
  • Brandrådgivning

Totalrådgivning eller rådgivning på dele af et byggeprojekt. m

    Udførelse og erklæring af brandklasse BK2 projekter. mmmm
  • Projektering og projektledelse

   
  • Arkitektydelser

Beregning af konstruktioner og stålkonstruktioner.              Beregning af dynamisk påvirkede konstruktioner.                        Beregning i FEM (Finit Element Method).

mmmmm

   
  • Energirådgivning
  • Økonomi- og kvalitetsstyring
  • Byggeledelse og fagtilsyn

   
  • Drift og vedligeholdelse
    Opsætning af midlertidige kontorer og pavilloner.              Brand, statik: konstruktions- og projektdokumentation.